Hiển thị tất cả 2 kết quả

Đang mở bán
Giá: 36 - 38 tr/m²
  • Số căn hộ: 560
  • Mật độ xây dựng: 40
Sắp mở bán
Giá: 53 - 62 tr/m²
  • Số căn hộ: 4000
  • Mật độ xây dựng: 23.6%