Trạng thái:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
4
Số lô:
500
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Trạng thái:
Số Block: Số tầng:4
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:500 Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại:
Trạng thái:
Số Block:
Số tầng:4
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:500
Ngày hoàn thành: